Paket 1 – Basic

Podrazumijeva plaćanje po satu rada za određenu kombinaciju usluga koje nudimo. Kombinacija u dogovoru s klijentom. Kod ovakvog tipa poslovanja dospijeće plaćanja fakture jest 30 dana.

Paket 2 – Standard

Paket 2 podrazumijeva fiksno plaćanje na mjesečnoj bazi, uz također moguću kombinaciju odabranih usluga. Maksimum radnih sati unutar ovog paketa jest do 80 sati mjesečno. Kod ovakvog tipa poslovanja dospijeće fakture jest 60 dana.

Paket 3 – Full Time Premium

Full-Time paket podrazumijeva korištenje svih dostupnih usluga odjednom. Dospijeće plaćanja fakture jest 60 dana.