Naklada:

SV Media j.d.o.o.

Adresa sjedišta: Petra Krešimira IV 55, 20350 Metković (Croatia)

Društvo zastupa član uprave i direktor: Stjepan Vidović

Kontakt: + 385 99 208 3888

e-mail: info@virtualni-asistent.com.hr